ศาลจังหวัดตราด


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::
ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 122
ผบ.858/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.859/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.860/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.861/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.862/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.863/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.864/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.865/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.866/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.867/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.868/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.869/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.872/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.873/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.874/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.875/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.876/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.877/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.879/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.880/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.881/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.882/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.884/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.885/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.886/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.887/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.888/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.889/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.890/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.891/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.892/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.893/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.894/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.895/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.896/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.897/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.899/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.900/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.901/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.902/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.903/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.904/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.905/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.906/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.907/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.908/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.909/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.910/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1326/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.170/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.225/54
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.789/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.790/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.791/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.792/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.793/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.794/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.795/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.796/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.797/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.798/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.799/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.800/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.801/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.802/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.803/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.804/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.805/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.806/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.807/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.808/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.809/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.810/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.811/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.812/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.813/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.814/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.815/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.816/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.817/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.818/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.819/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.820/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.821/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.822/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.823/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.824/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.825/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.826/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.827/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.828/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.829/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.830/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.831/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.832/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.833/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.834/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.835/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.836/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.837/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.838/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.839/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.840/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.841/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.842/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.843/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.844/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.845/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.846/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.847/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.848/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.849/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.850/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.851/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.852/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.853/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.854/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.855/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.856/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.857/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.877/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.464/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ