ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::

ศาลจังหวัดตราด ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจรับฟังคำบรรยายกฎหมาย สมัครเข้ารับฟังคำบรรยายกฎหมาย ภาคค่ำ ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบ Streaming
เอกสารแนบ