ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::

ประกาศศาลจังหวัดตราด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดตราดและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย
เอกสารแนบ