ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท หลักสูตร จิตวิทยาและทักษะการสื่อสารในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


เอกสารแนบ