ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย คดีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2560

ศาลจังหวัดตราด  จัดโครงการ  ร่วมใจไกล่เกลี่ย   คดีกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)   และคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ประจำปี 2560


เอกสารแนบ