ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดตราด (Trat Province Court) :: โทรศัพท์ 0-3952-5047-8 :: โทรสาร 0-3952-5044 :: อีเมล์ trtc@coj.go.th :: เว็บไซต์ www.trtc.coj.go.th ::

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมการอบรมหลักสูตร กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือกในการยุติคดี

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ  65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” กิจกรรมการอบรมหลักสูตร   กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเลือกในการยุติคดี


เอกสารแนบ